-elektro obchod

Naša ponuka:

Veľkoobchod maloobchod predaj               
elektroinštalačný materiál
ventilátory 
mriežky
svietidlá
ohrievacie telesá
vykurovacie rohože
sálavé panely 
cenník
montáž solárnych zariadení
elektronaradie
elektromotory
opravy elektrospotrebičov
 Výroba

VENTILÁTORY- Odsávacie ventilátory sú určené na vetranie nielen malých priestorov. Ventilátor v krátkom čase odstráni neprijemné pachy a vlhkosť z miestnosti. Využíva sa v bytových jednotkách , pri stavbách rodinných domov, priemyselných stavbách a podobne. (bližšie info-klikni sem).

SVETELNÁ SIGNÁLKA Svetelné signálky RS a RSB sú elektrické prístroje, ktoré slúžia na signalizovanie prevádzkového stavu, porúch, ako núdzové osvetlenie, a pod. Signalizácia je možná dvoma spôsobmi a to trvalým svitom alebo blikajúcim svitom.(bližšie info-klikni sem).

VAČKOVÉ SPÍNAČE- Vačkové spínače sú novou generáciou spínačov prúdového radu od 10A do 160A.Použitie je veľmi široké. okrem toho sa vyznačujú novými vlastnosťami: -spínače veľkosti I. a II. majú prístup k svorkám skrutkovačom pod uhlom 45° resp. 30° a taktiež zlepšenú čitateľnosť označenia svoriek na zošikmenej ploche, - malé rozmery a jednotný design s unifikáciou jednotlivých nadstavieb, - variabilnosť mechanických vyhotovení spínačov, ... (ďalšie info - klikni sem)

ISTIČE- Použivajú sa na ochranu proti nadprúdom v domových inštaláciách a v priemyselných elektrických rozvodoch a zariadeniach.Naša ponuka zahrňa široký výber rôznych typov ističov, ich charakteristík a menovitých prúdov a podobne. Nájdite si v podrobnom popise ten najvhodnejsí pre Vás(bližšie info-klikni sem).

MODULÁRNE PRÍSTROJE - Modulárne spínače RV 60 sú mechanické spínacie prístroje, ktoré slúžia k zapínaniu a vypínaniu elektrických obvodov do 63A.Majú rovnaký tvar,rozmery,spôsob pripojenia a príslušenstvo ako istič RI60(bližšie info-klikni sem)..

 

SPÍNAČE-ponúkame Vám kvalitné spínače rôznych farieb, ktoré vyhovujú normám STN 35 4108 - 1, ČSN EN 60 669-1 . Sú vhodné do ľubovoľných škatúľ,...(bližšie info-klikni sem).